Złote Gody

29 Czerwca – 01 Lipca 2021

Na przełomie czerwca i lipca, w Centrum Kultury Muza w Lubinie, odbyła się wyjątkowa uroczystość – Złote Gody, które świętowały aż 94 pary małżeńskie! W tych wyjątkowych dniach, będących świadectwem zaufania, zrozumienia i wielkiej miłości, zaproszeni Goście otrzymali specjalne medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu prezydenta RP wręczył Prezydent Lubina Robert Raczyński.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła Narodowa Orkiestra Dęta. Zabrzmiał zespół instrumentów dętych w programie muzyki klasycznej i rozrywkowej, recital Moniki Gruszczyńskiej przypomniał melodie okresu międzywojennego, a trębacze lubińskiej filharmonii, w mundurach historycznych, odegrali jubileuszowe fanfary dla wyróżnionych, czyniąc to wydarzenie jeszcze bardziej podniosłym.

Wszyscy pracownicy Narodowej Orkiestry Dętej gratulują jubilatom pięknej rocznicy i życzą miłości na kolejne 50 lat!

© 2019 Narodowa Orkiestra Dęta z siedzibą w Lubinie.. Wszelkie prawa zastrzeżone